Λόγω των ελαχίστων επισκέψεων και των πολλών επιθέσεων, ο δικτυακός τόπος μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκτυο.