Δημιουργία παιχνιδιού

Σχετικά...
  1. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλες λέξεις. Τα παιχνίδια με ακατάλληλες λέξεις θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση.
  2. Όταν συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας, πατήστε το κουμπί «Δημιουργία παιχνιδιού» για να δημιουργηθεί το παιχνίδι.
  3. Το κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό (τυχαίο) κωδικό που περιέχεται στο σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στη σελίδα όταν δημιουργηθεί το παιχνίδι. Αντιγράψτε αυτό το σύνδεσμο και κοινοποιήστε τον όπου θέλετε.
  4. Αν χάσετε το σύνδεσμο, μπορείτε να αναζητήσετε το παιχνίδι που δημιουργήσατε, με το όνομα που επιλέξατε, μέσω της αναζήτησης στη λίστα των παιχνιδιών που δημιούργησαν οι χρήστες.
  5. Η λίστα των λέξεων που επιλέξατε υπόκειται σε επεξεργασία με σκοπό να απορριφθούν οι «εύκολες» λέξεις (με λίγα γράμματα ή εύκολη ορθογραφία, π.χ. «κανάτα»)
  6. Παρακαλείστε να μη συμπεριλαμβάνετε στη λίστα σας ομόηχες λέξεις, που μπορούν να γραφούν σωστά με διαφορετική ορθογραφία (π.χ. «κλείσει», «κλήση», «κλίση»)
Δημιουργία νέου παιχνιδιού