Παιχνίδια από χρήστες

Αναζήτηση με βάση το όνομα ή τον κωδικό παιχνιδιού

Τυχαία επιλογή ενεργών παιχνιδιών

Αθλητισμός -01
Οικοσκευή
Λέξεις από Ψι
Μουσική ορολογία
50 λέξεις από παλιά
δέντρα
Ιατρικοί όροι
Λογοτεχνική ορολογία
Λέξεις από ύψιλον
Γεωμετρικοί όροι
Στρατιωτική ορολογία
Χημική ορολογία -01

Σχετικά...

Πληροφορίες
  1. Οι χρήστες του παιχνιδιού έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν παιχνίδια με τις δικές τους λίστες λέξεων, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν εγγραφή κάπου ή να πληρώσουν οτιδήποτε.
  2. Αυτά τα παιχνίδια είναι δημόσια και διαθέσιμα σε όλους τους παίκτες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα που επιλέγει ο δημιουργός από λίστα επιλογών, κατά τη δημιουργία του παιχνιδιού.
  3. Η δυνατότητα δημιουργίας παιχνιδιών από τους χρήστες υπάρχει για να βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς να προσφέρουν ένα εναλλακτικό τρόπο εξέτασης στο παιδί (ή στα παιδιά) τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο παραδοσιακός με χαρτί και μολύβι.
  4. Ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το παιχνίδι, καθώς και ο διαχειριστής του, δε φέρουν ευθύνη για την επιλογή των λέξεων και την (όποια) ορθογραφία τους· διατηρούν όμως το δικαίωμα να διαγράψουν, άμεσα και χωρίς αιτιολόγηση, όποια λίστα λέξεων θεωρηθεί ότι ξεπερνάει τα όρια ευπρέπειας και καλής χρήσης του παιχνιδιού, καθώς ανάμεσα στους παίκτες υπάρχουν και παιδιά.
Κοινοποίηση στο FacebookΚοινοποίηση στο Twitter