Ονόματα χημικών στοιχείων

Ψάχνοντας να βρω στο δίκτυο μία λίστα με τα ονόματα (μόνο) των χημικών στοιχείων, βρήκα μόνο τη σχετική σελίδα της wikipedia, που έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Γι’ αυτό απομόνωσα τα ονόματα και τα παρουσιάζω στην παρακάτω λίστα, για την περίπτωση που κάποια/ος θέλει μόνο αυτά, όπως στο παιχνίδι ορθογραφίας «60 χημικά στοιχεία»

Τα χημικά στοιχεία, αλφαβητικά