Παραμυθι...ΖΩ

Παραμυθι...ΖΩ

Οι Παραμυθάδες

Πληροφορίες / Επιλογές

Share Button

Ένα παιχνίδι, για παιδιά και για μεγάλους, με ερωτήσεις παρμένες από διάφορα παραμύθια.
Μπορείτε κι εσείς να προσθέτετε νέες ερωτήσεις, αν θέλετε.

Ερωτήσεις μέχρι τώρα: 310 140 16

Σκοπός του παιχνιδιού

Σχόλια

Αν θέλετε, γράψτε τη γνώμη σας ή κάποιο σχόλιο

Πρόοδος

Υλοποιήθηκαν:

 1. Φόρμα εισαγωγής ερωτήσεων [2013/08/03]
 2. Είσοδος/εγγραφή των Παραμυθάδων μέσω facebook [2013/08/06]
 3. Αποθήκευση ερωτήσεων στη βάση δεδομένων [2013/08/06]
 4. Εμφάνιση σχετικών ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί όταν επιλέγεται ένα παραμύθι από τη λίστα για νέα ερώτηση [2013/08/07]
 5. Προβολή στατιστικών για χρήστες [2013/08/08]
 6. Προβολή στατιστικών για παραμύθια [2013/08/08]
 7. Φόρμα ελέγχου ερωτήσεων (έγκριση/αναβολή/απόρριψη) [2013/08/08]
 8. Σωστή ταξινόμηση στη λίστα των παραμυθιών για την προσθήκη νέας ερώτησης [2013/08/10]
 9. Προβολή στατιστικών για ερωτήσεις [2013/08/10]
 10. Φόρμα προβολής ερωτήσεων για επισκέπτες [2013/08/11]
 11. Δυνατότητα διόρθωσης ορθογραφικών/συντακτικών λαθών από τους ελεγκτές στις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν [2013/08/16]
 12. Δυνατότητα επιλογής μόνο συγκεκριμένων παραμυθιών για το παιχνίδι [2013/08/20]
 13. Δυνατότητα εκφώνησης ερωτήσεων και απαντήσεων [2013/08/21]
 14. Αλλαγή εμφάνισης παιχνιδιού σε πιο χαρούμενο, «παιδικό» στιλ [2013/09/13]

Προσεχώς:

 1. Προβολή στατιστικών για απαντήσεις στις ερωτήσεις
 2. Αυτόματη μεταβολή βαθμού δυσκολίας ερωτήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις
 3. ...

Συντελεστές

Αρχική ιδέα και προγραμματισμός: Απόστολος Τσομπανόπουλος

Βοήθησαν με ιδέες και προτάσεις: