Τα παιδιά των πρώτων

ript>

Ποια είναι η οικογένεια των αριθμών που μπορούν να γραφτούν ως γινόμενο μόνο δύο πρώτων αριθμών;

Εξαιρουμένων του 1 και του ίδιου του αριθμού φυσικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.