εξώφυλλο βιβλίου «Καβάλα η Μέκκα του καπνού»

Βιβλίο: Καβάλα η Μέκκα του καπνού

εξώφυλλο 1ου τόμου «Καβάλα η Μέκκα του καπνού»

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των βιβλίων με θέμα την Καβάλα και μάλιστα αυτών που απευθύνονται και στον αναγνώστη που θέλει να την περπατήσει για να τη γνωρίσει καλύτερα, με το βιβλίο «Καβάλα η Μέκκα του καπνού», που έγραψε ο Ιωάννης Θ. Βύζικας και εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.) το 2010.

Το βιβλίο είναι για την ακρίβεια τρίτομο με τα παρακάτω βασικά  αντικείμενα/θέματα:

  1. Ανατολικά καπνά / Επεξεργασία καπνού / Καπνοβιομηχανία (220 σελίδες)
  2. Καβάλα 19ου-20ου αιώνα / Οι άνθρωποι του καπνού (366 σελίδες)
  3. Καπναποθήκες (300 σελίδες)

Με πάρα πολλές ιστορικές και άλλες πληροφορίες και άλλες τόσες φωτογραφίες, αλλά και σχετικούς πίνακες και χάρτες, αυτό το τρίτομο έργο πρέπει να είναι ένας πραγματικός θησαυρός, υποθέτω,  τόσο για τον ερευνητή, όσο και για τον, απλά, φιλομαθή αναγνώστη. Καθώς δεν έχω τις σχετικές ιστορικές γνώσεις, μπορώ μόνο να πω ότι το χρησιμοποίησα για να εντοπίσω τις περιοχές της πόλης όπου υπάρχουν ακόμη και υπήρχαν παλαιότερα οι καπναποθήκες, αυτά τα πολυώροφα κτήρια, όπου γινόταν η επεξεργασία και η αποθήκευση των καπνών, μέχρι να φορτωθούν στα καράβια και να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο.

Το βιβλίο δε γνωρίζω αν πωλείται στα βιβλιοπωλεία, σίγουρα όμως είναι διαθέσιμο προς πώληση μέσω του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. ή, υποθέτω, του Μουσείου Καπνού. Υπάρχει επίσης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, στο αναγνωστήριο, χωρίς να δανείζεται.

Σχόλιο