φωτογραφία για τους Γρίφους για την Καβάλα

Πόσο καλά γνωρίζετε την Καβάλα; #2

φωτογραφία για τους Γρίφους για την Καβάλα

Πόσο καλά γνωρίζετε την Καβάλα; #2


Πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Αν θέλετε να σας αποσταλούν οι απαντήσεις σας, συμπληρώστε τη διεύθυνση email στο κουτάκι που ακολουθεί.


 

Διεύθυνση email:
Σε ποια οδό βρίσκεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη;
Ποια από τις παρακάτω συνοικίες βρίσκεται πιο ανατολικά (σε σχέση με τις άλλες 3);
Ποιο γυμνάσιο είναι το «Ζουμπουλάκειο»;
Ποιο είναι το προηγούμενο όνομα του θεάτρου «Αντιγόνη Βαλάκου»;
Πόσες είναι οι «Σημαίες» στο δημοτικό κήπο, μπροστά από το Ηρώο;

Σχόλιο