Για τα χαμένα παιδιά…

17 μήνες πριν χάθηκε ο Άλεξ και η οικογένειά του ακόμη τον ψάχνει (απ’ ό,τι φαίνεται, σχεδόν μόνοι τους)!

100+ ημέρες πριν χάθηκε η Μαντλίν στην Πορτογαλία και η κινητοποίηση είναι ευρωπαϊκού επιπέδου.

Στις Ενωμένες Πολιτείες κάποιος οργανισμός έχει φτιάξει ένα screen saver για να βοηθήσουν οι πολίτες στον εντοπισμό των χαμένων παιδιών της περιοχής τους.