Τι διαλέγεις;

Άμα η καλωσύνη εκλαμβάνεται ως αδυναμία, περνάς στη σκοτεινή πλευρά;