Μαθηματικά και Τέχνη

Αρχίζω να πιστεύω ότι «Τέχνη» αποκαλούμε τα Μαθηματικά που δεν καταλαβαίνουμε.

Αυτό ερμηνεύεται με δύο τρόπους:

  • τα Μαθηματικά που καταλαβαίνουμε είναι Μαθηματικά. Αυτά που δεν καταλαβαίνουμε όμως, είναι Τέχνη.
  • η Τέχνη είναι ανώτερα Μαθηματικά, από αυτά που δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να εξηγήσουμε/ερμηνεύσουμε με βάση κάποιους τύπους.

Ισχύει; Δεν ξέρω. Μ’ αρέσει να το πιστεύω όμως.