Το facebook στα κινητά με Android

  1. Με ειδοποιεί το κινητό, το android δηλαδή, ότι μπορούν να αναβαθμιστούν 15 εφαρμογές που χρησιμοποιώ.
  2. Ξεκινάω την αναβάθμιση μίας μικρής εφαρμογής.
  3. Μου λέει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος.
  4. Πηγαίνω στις εφαρμογές («Ρυθμίσεις» -> «Εφαρμογές») και καθαρίζω («Εκκαθάριση δεδομένων») όλα τα δεδομένα από τις εφαρμογές: Facebook, Messenger, Groups και Pages Manager (όλες για το facebook)
  5. Αναβαθμίζω τις εφαρμογές.

Απογευματινή προσθήκη: Τελικά, αντικατέστησα την εφαρμογή του facebook στο κινητό μου με το “puffin for facebook” που είναι ουσιαστικά ένας browser που συνδέεται κατευθείαν στο fb, αλλά είναι πολύ ελαφρύς και γρήγορος.

Προσθήκη 20 Ιανουαρίου 2016: Το “puffin for facebook” δε μου φάνηκε καλό και το αντικατέστησα με το “facebook lite