Διατάραξη 

Στο ταραγμένο του μυαλό

κάποιος τον φώναξε «τρελλό».

Μην είναι ο ίδιος που φωνάζει

και τις σκέψεις του ταράζει;