Και ηλικίες διορθώνουμε!

«… εκλήθη η αρμοδία κατά νόμον επιτροπή διορθώσεως ηλικιών γυναικών.

Ως γνωστόν η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει…»

Είμαι σίγουρος ότι κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει ούτε 20 χρόνια από τον πόλεμο και ακολούθησε ο Εμφύλιος, οπότε πολλά αρχεία καταστράφηκαν κι έπρεπε, με οποιονδήποτε τρόπο, να ξαναδημιουργηθούν.

Είμαι επίσης σίγουρος ότι πολλά χρόνια θα θεωρήθηκαν ως «μη γενόμενα» από τις φέρουσες αυτά και… ξεχάστηκαν αρμοδίως και με το νόμο!