Περί δωρεάν προϊόντων και υπηρεσιών

Όλοι το ξέρουμε ήδη πως «όταν η υπηρεσία είναι δωρεάν, το προϊόν είναι οι χρήστες».

Καλό είναι να το θυμόμαστε πιο συχνά. Για όλες τις δωρεάν υπηρεσίες, όχι μόνο τις γνωστές.

 

Α ναι, αν αποφασίσουμε να αφήσουμε το facebook, δεν καταλήγουμε στο instagram. Ούτε παρατάμε το google για να πάμε στο youtube. Και τα μεν και τα δε, είναι των ιδίων ιδιοκτητών. Λύσεις υπάρχουν… κι ας μην έχουν για μέλη όλους τους φίλους μας.