Όπως και τότε

Δε μπορεί να είναι μικρή.
Δε μπορεί να είναι σκοτεινή.
Τη θυμάσαι και χαίρεσαι πάλι,
όπως παλιά.