Ανθρώπινες συνήθειες

Κλασσικά, όποιος δε θέλει να δουν τις ευθύνες του, δείχνει κάποιον άλλον.

Κλασσικά, επίσης, το μάτι ακολουθεί το δάχτυλο που δείχνει.

Είναι ανθρώπινο. Το βλέπουμε κάθε μέρα.

Δεν αλλάζουν αυτές οι συμπεριφορές.