Μνήμες Ικαρίας

Μνήμες Ικαρίας. Τι υπόλοιπα έχω αφήσει ;

Όχι στο νησί, ούτε στους ανθρώπους ελπίζω. Ίσως στη μοναξιά του βράχου, ίσως στο ταξίδι.