Νοσταλγία

Μπορείς να νοσταλγείς ένα μέρος που δεν έχεις βρεθεί ακόμη;

Ο νόστος είναι, απ’ ό,τι θυμάμαι, η επιστροφή είτε σε κάποιον τόπο ή σε χρόνο απ’ όπου υπάρχουν αναμνήσεις, οπότε η επιστροφή σε ένα νοερό χρόνο.

Έτσι, αν δεν κάνω κάποιο λογικό άλμα, δε νοσταλγείς αυτό που δεν έχεις ζήσει ακόμη· μάλλον το επιθυμείς, το ποθείς ίσως, το ονειρεύεσαι.

Εκτός αν έχει κάνει το μυαλό σου το λογικό άλμα και έχει συσχετίσει αυτό που δεν έχεις ζήσει με κάτι που έχεις ζήσει και, τότε, νοσταλγείς το κάτι.

Σου έχει συμβεί ποτέ;