Είχα καλύτερη γνώμη για την κοινωνία πριν γνωρίσω τους ανθρώπους στο facebook και στο twitter.