Ζωή ατομικής ευθύνης σε χώρες κοινωνικά ανεύθυνων.