Να χαμογελάτε πίσω από τις μάσκες σας· φαίνεται στα μάτια σας!

Α ναι, το φβ είναι σαν την κοινωνία μας… σκ… Άστα να πάνε! 🤫