Ώστε έτσι λοιπόν!

Αν έχω/χρησιμοποιώ firefox, δε μπορώ να συμμετέχω σε τηλεδιάσκεψη στο messenger.com, σωστά;