Δήθεν

Πώς γλυτώνεις από τους «Δήθεν»;

Δε μπορείς. Η δηθενιά και η βλακεία πηγαίνουν χέρι-χέρι και αλληλοϋποστηρίζονται.

Και είναι παγκοσμίως γνωστό ότι η βλακεία είναι ανίκητη.

Πάντα θα είναι γύρω σου λοιπόν. Κράτησε αποστάσεις.