Καμία και σήμερα

Για κάποιους ανθρώπους ήταν μία καλή χρονιά, για κάποιους άλλους όχι. Ναι, γεννήθηκαν και πολλά μωρά· δεν υπήρχε μόνο η πανδημία και ο εγκλεισμός στο σπίτι.

Καλή ή κακή, ήταν σίγουρα μία διαφορετική χρονιά και πολύ φοβάμαι ότι οι αλλαγές που έφερε στη ζωή και στην κοινωνία θα είναι μακροχρόνιες.

Ελπίζω όμως ότι θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε και να τις αξιοποιούμε όπως μπορούμε, όσο δυσάρεστες κι αν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Δεν είναι καλύτερα να βλέπουμε τις καλές πλευρές;