Χρονικές στιγμές

  • Χρονική στιγμή 1: όταν συμβαίνει κάτι.
  • Χρονική στιγμή 2: όταν μαθαίνουμε για αυτό.

Αυτές οι δύο χρονικές στιγμές ΔΕ συμπίπτουν ποτέ, εκτός αν τύχει και είμαστε αυτόπτες/αυτήκοοι μάρτυρες του συμβάντος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο συμβαίνουν και άλλα γεγονότα, τα οποία μπορεί και να επηρεάσουν τη δεύτερη χρονική στιγμή, το πότε θα το πληροφορηθούμε δηλαδή. Ή, το πώς θα το πληροφορηθούμε.

Ας την έχουμε (και) αυτήν την πληροφορία στο νου μας πριν βγάλουμε αυθαίρετα συμπεράσματα την επόμενη φορά.