Δεν είναι λύση η διπλή μάσκα όταν οι περισσότεροι δε φορούν σωστά την απλή μάσκα.

Τα πρόσθετα μέτρα χρειάζονται όταν τηρούνται τα αρχικά και αυτά δεν αποδίδουν. Αν αυτά δεν τηρούνται και οι περισσότεροι κάνουν ό,τι θέλουν, τότε θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι θέλουν και με τα πρόσθετα. Δεν έχει νόημα οι λίγοι να ακολουθούν τις συστάσεις όταν οι πολλοί κάνουν του κεφαλιού τους και ερμηνεύουν τις οδηγίες όπως τους βολεύει.