Το facebook στα κινητά με Android

Με ειδοποιεί το κινητό, το android δηλαδή, ότι μπορούν να αναβαθμιστούν 15 εφαρμογές που χρησιμοποιώ.Ξεκινάω την αναβάθμιση μίας μικρής εφαρμογής.Μου λέει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος...