Με τους παλιούς συμμαθητές… [προ-αίσθημα]

Σε λίγες ημέρες σχεδιάζουμε να βρεθούμε για ένα βράδυ οι παλιοί συμμαθητές και συμμαθήτριες του τμήματος που τέλειωσε το λύκειο, στην Καβάλα πριν από αρκετά...