Νεκραναστάσεις μηχανημάτων

Για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, που δε θα αποκαλύψω εδώ, κατάφερα σήμερα και επανέφερα σε λειτουργία ένα φορητό υπολογιστή Ν-ετίας (και βάλε), χρησιμοποιώντας εξωτερική οθόνη...