Η βαρφαρίνη περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

Το αντιπηκτικό βαρφαρίνη, μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε ανθρώπους άνω των 50 ετών. Αυτό έδειξε μεγάλη έρευνα παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία. […]

Πηγή: Η βαρφαρίνη περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – iatronet