Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση γραφής: σκηνικό, χαρακτήρας, πλοκή

Μια διασκεδαστική άσκηση που βοηθά τα παιδιά στην παραγωγή γραπτού λόγου. Απευθύνεται σε παιδιά από Β’ Δημοτικού και πάνω- η θεματολογία και ο βαθμός δυσκολίας είναι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Source: Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση γραφής: σκηνικό, χαρακτήρας, πλοκή