Ελληνικά Ονόματα Ελλήνων και Ελληνίδων, Στατιστική Συχνότητα

Ποια είναι τα πιο συχνά ονόματα Ελληνίδων και Ελλήνων; Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια στατιστική μελέτη επί συνόλου 100.000 ατόμων περίπου (97.072 για την ακρίβεια).

Απ’ όσο γνωρίζω, για το θέμα αυτό στο διαδίκτυο δεν υπάρχει έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα μέχρι στιγμής (Απρίλιος 2009). Την παρούσα σελίδα την έφτιαξα για δυο λόγους: πρώτο για να απαντήσω στο ερώτημα καθαυτό, δηλαδή «Ποια είναι τα πιο κοινά ελληνικά ονόματα;», και δεύτερο για να εξηγήσω κάποια στοιχειώδη στατιστικά θέματα, γιατί ακόμη και ερωτήματα που φαίνονται απλά, πολλές φορές δεν έχουν μια ξεκάθαρη απάντηση της μορφής σωστό/λάθος. Π.χ., όπως θα δούμε, ακόμα και με δείγμα σχεδόν 100.000 ατόμων δεν είναι δυνατό να απαντηθεί με βεβαιότητα το ερώτημα του ποιο από τα τρία ονόματα, Δημήτρης, Κώστας, ή Γιάννης, είναι πιο συνηθισμένο. Το ίδιο ισχύει και για τα ζευγάρια Γεωργία–Σοφία, και Αναστασία–Ευαγγελία, για την τριάδα Ιωάννα–Δήμητρα–Ειρήνη, και πολλά άλλα.

Διαβάστε περισσότερα: Ελληνικά Ονόματα Ελλήνων και Ελληνίδων, Στατιστική Συχνότητα

Author: scribblinks