Η Οχυρωτική Τέχνη στο Αιγαίο: Τα Κάστρα της Ικαρίας | ikariamag.gr

Ο πολιτισμός κάθε κοινωνίας συνδέεται άρρηκτα με την έκφραση της αρχιτεκτονικής τέχνης. Φυσικά η αρχιτεκτονική και οι υπηρεσίες της, δε θα μπορούσαν να λείπουν από τις πολεμικές δραστηριότητες των ανθρώπων, κυρίως σε ό,τι αφορά την οχύρωση και την άμυνα ορισμένων περιοχών. Στην Ελλάδα, μια χώρα με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, συναντάμε αρκετούς τύπους οχυρώσεων, όπως για παράδειγμα τα φρούρια, τα διατειχίσματα, τα τείχη πόλεων ή οικισμών, τα κάστρα και τους πύργους.

Διαβάστε περισσότερα: Η Οχυρωτική Τέχνη στο Αιγαίο: Τα Κάστρα της Ικαρίας | ikariamag.gr