Ιστορίες του χωριού Καλαφατιώνες Κέρκυρας | Δωρεάν βιβλία – Free ebooks

Το βιβλίο μου «Ιστορίες του χωριού Καλαφατιώνες Κέρκυρας», δημιουργήθηκε με στόχο να αναδειχτούν κάποια στοιχεία (ιστορικά, πολιτιστικά) που αφορούν στον τόπο καταγωγής μου, το χωριό Καλαφατιώνες Κέρκυρας. Εδώ θα βρείτε ιστορικά στοιχεία του χωριού μου, που προέρχονται κυρίως από προσωπικά βιώματα, ακούσματα και εμπειρίες.
Συγγραφέας: Σπύρος Φαγογένης
Έκδοση: ΑυτοέκδοσηΈτος έκδοσης: 2018
Μέγεθος: σελ. 237 / 18.8 Μb
Μορφή: Pdf Online

Περισσότερα: Ιστορίες του χωριού Καλαφατιώνες Κέρκυρας | Δωρεάν βιβλία – Free ebooks