Θάλασσα

Στο λίγο χρόνο που είχαμε σήμερα, η Α’ τάξη ολοκλήρωσε τις ζωγραφιές που ακολουθούν (και που για κάποιο άγνωστο λόγο έχουν όλες θέμα τη θάλασσα… και είμαστε στα τέλη Νοεμβρίου).
Αν έχουν ξεχαστεί κάποιες ζωγραφιές στους υπολογιστές του σχολείου, θα τις προσθέσουμε με νέο άρθρο.