Σπιτάκι με δένδρο

Τα κείμενα των παιδιών της Γ’ τάξης δεν είναι ακόμη έτοιμα για παρουσίαση, έχουμε όμως μια ζωγραφιά του Αδριανού που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε (φτιαγμένη κι αυτή με το tuxpaint, που είναι πρόγραμμα ζωγραφικής ειδικά για παιδιά).

Τοπίο με βουνά

Σήμερα, από τις μικρές (Α’, Β’) τάξεις, μόνο ο Αντώνης πρόλαβε να ετοιμάσει κάποια ζωγραφιά, επειδή είμαστε ακόμη στη διαδικασία εκμάθησης των εργαλείων. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και τις ζωγραφιές των άλλων παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η ζωγραφιά φτιάχτηκε με τη ζωγραφική των windows (την απλή, που υπάρχει στα βοηθήματα), ενώ οι περισσότερες που θα έχουμε εδώ θα είναι φτιαγμένες με το tuxpaint.