Ελεύθερο θέμα -1

Οι μεγαλύτερες τάξεις (Γ’ – ΣΤ’) είχαν ως “αποστολή” την ετοιμασία και τη συγγραφή κάποιων μικρών κειμένων. Επειδή δεν προλάβαμε όμως, ξεκινάμε τη δικτυακή μας παρουσία με κάποιες ζωγραφιές και θα ακολουθήσουν και οι ιστορίες, όταν θα είναι έτοιμες.

Έρχονται οι γιορτές -1

Η Β’ τάξη δεν είχε πολλή ώρα στη διάθεσή της κι έτσι έχουμε μόνο μία ζωγραφιά με χριστουγεννιάτικο θέμα… για να ετοιμαζόμαστε!

Θάλασσα

Στο λίγο χρόνο που είχαμε σήμερα, η Α’ τάξη ολοκλήρωσε τις ζωγραφιές που ακολουθούν (και που για κάποιο άγνωστο λόγο έχουν όλες θέμα τη θάλασσα… και είμαστε στα τέλη Νοεμβρίου).
Αν έχουν ξεχαστεί κάποιες ζωγραφιές στους υπολογιστές του σχολείου, θα τις προσθέσουμε με νέο άρθρο.