Έρχονται οι γιορτές -2

Σήμερα ζωγραφίσαμε πάλι με θέμα (τυπικά) ελεύθερο, αλλά τα Χριστούγεννα είναι πια πολύ κοντά μας για να τα αγνοήσουμε. Τα παιδιά επέλεξαν να κινηθούν σε εορταστικούς ρυθμούς.

Σπιτάκι με δένδρο

Τα κείμενα των παιδιών της Γ’ τάξης δεν είναι ακόμη έτοιμα για παρουσίαση, έχουμε όμως μια ζωγραφιά του Αδριανού που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε (φτιαγμένη κι αυτή με το tuxpaint, που είναι πρόγραμμα ζωγραφικής ειδικά για παιδιά).

Τοπίο με βουνά

Σήμερα, από τις μικρές (Α’, Β’) τάξεις, μόνο ο Αντώνης πρόλαβε να ετοιμάσει κάποια ζωγραφιά, επειδή είμαστε ακόμη στη διαδικασία εκμάθησης των εργαλείων. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και τις ζωγραφιές των άλλων παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η ζωγραφιά φτιάχτηκε με τη ζωγραφική των windows (την απλή, που υπάρχει στα βοηθήματα), ενώ οι περισσότερες που θα έχουμε εδώ θα είναι φτιαγμένες με το tuxpaint.

Ελεύθερο θέμα -1

Οι μεγαλύτερες τάξεις (Γ’ – ΣΤ’) είχαν ως “αποστολή” την ετοιμασία και τη συγγραφή κάποιων μικρών κειμένων. Επειδή δεν προλάβαμε όμως, ξεκινάμε τη δικτυακή μας παρουσία με κάποιες ζωγραφιές και θα ακολουθήσουν και οι ιστορίες, όταν θα είναι έτοιμες.

Έρχονται οι γιορτές -1

Η Β’ τάξη δεν είχε πολλή ώρα στη διάθεσή της κι έτσι έχουμε μόνο μία ζωγραφιά με χριστουγεννιάτικο θέμα… για να ετοιμαζόμαστε!